Over

OVER

-

               Over mezelf


Mijn naam is Leen Maveau.

Ik ben trotse mama van een zoon en dochter.

Ik werkte 15 jaar als kleuteronderwijzeres in een Freinetschool en begeleidde

daarnaast ook zo'n 10 jaar het kinderbezoek in het Penitentiair Complex te Brugge.


Het spontane spel van kinderen heeft mij al altijd geboeid.

En de wonderlijke vermenging hierin van fantasie en werkelijkheid blijft me fascineren.

Als mama en kleuterjuf ontdekte ik dan écht de magie van spel.  Het werd mij immers

al snel duidelijk dat het spelen van kinderen veel meer is dan gewoon 'kinderspel’:

ze geven in hun spel heel wat prijs over zichzelf en hun wereld en door goed te

observeren krijg je een bijzondere inkijk in wat binnenin leeft. 


Gaandeweg groeide mijn interesse en enthousiasme om individueler te gaan werken met kinderen; om iets te kunnen betekenen voor de kinderen die iets, of soms véél meer nodig hebben dan dat wat hen al geboden wordt. En doordat ik zelf zo overtuigd ben van de kracht van spel, besloot ik mij te verdiepen in de mogelijkheden ervan en mij te bekwamen in het therapeutisch aanwenden van spel.


Zo rondde ik in 2008 de opleiding Speltherapie af die ik gedurende 2.5 jaar volgde aan de Hogeschool van Utrecht (HU).

In 2017 rondde ik de 4-jarige opleiding Integratieve Psychotherapie af aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie (AIHP) te Gent.

Daarnaast specialiseerde ik me verder in Sandplay via masterclasses en vervolgopleidingen te Renkum (Nederland)

en aan de Educatieve Academie te Antwerpen.


Ik behaalde het certificaat van erkend Europees psychotherapeut ECP (European Certificate of Psychotherapy) afgeleverd door

The European Association for Psychotherapy (EAP).

Ik ben aangesloten als erkend lid bij de BNVIP (Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychotherapie).


Regelmatig volg ik zowel intervisies als supervisies. Permanente vorming gebeurt via bijscholing en het bijwonen van lezingen. 

Naast mijn eigen praktijk, werkte ik ook ruim 2 jaar als zelfstandig psychotherapeut in groepspraktijk Psyworks te Lauwe. 

Verder geef ik lesdagen en practica rond Sandplay aan studenten van de AIHP (opleiding kinder-en jeugdpsychotherapie).


                Over mijn collega

Ik ben Stefanie Darrou. Mama van twee tieners.                                                                                                                                                              Met passie heb ik de opleidingen orthopedagoog, kleuteronderwijzeres en                                                                                    zorgcoördinator gevolgd. 

Ik ben reeds jaren werkzaam als zorgcoördinator in het onderwijs en daarnaast

als psychotherapeut. Als zorgcoördinator merkte ik dat de zorg voor kinderen en

jongeren vaak lang duurt. Wachtlijsten zijn soms ellenlang. De zorg is daarbij niet

minder. Het deed me iets toen ik telkens hoorde dat het kind maar binnen

zoveel tijd kon starten. 

Ik zorg graag voor kinderen en heb mijn job in het onderwijs stopgezet om mij

volledig te richten op therapeutisch werken met kinderen en jongeren. Op deze manier kan ik van mijn passie mijn beroep maken.


Met het kind gaan we via spel samen op zoek naar oplossingen. Met de jongere gaan we samen kijken naar zijn/haar kwaliteiten en sterktes. Vanuit mijn visie dat ieder kind/jongere recht heeft op een onbezorgd leven en zorg die niet op zich laat wachten, ga ik samen met het kind/jongere op pad. De focus ligt niet op de problemen maar op de oplossingen.


Naast bovengenoemde basisopleidingen volgde ik ook de 1-jarige opleiding experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en Jeugdpsychotherapie (UGent), een opleiding Coaching en counseling (Acc Gent en Balans Gent) en rondde ik in 2018 de 4-jarige opleiding Oplossingsgerichte therapie af aan het Korzybski-instituut te Brugge. 


Ik ben aangsloten als erkend lid bij VVDO (Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve en systemische Therapie, Opvoedkunde en Coaching). 


Over Labyrint


Praktijk Labyrint is er voor jou en je kind als de weg even zoek is. Onze intentie is om het kind en zijn context terug op weg te helpen.


Het labyrint staat symbool voor de levensweg:

Het pad dat zich voor je voeten, al gaande ontvouwt. Stap voor stap gaan we onze eigen weg, met de nodige wendingen, verwacht of onverwacht. Het is niet van meet af aan zichtbaar waar de weg naartoe gaat en wat je pad allemaal zal kruisen.

Wel staat vast dat de enige weg, ondanks alle bochten en slingerbewegingen, wel degelijk naar het midden voert. Je komt er dus altijd, al is de weg ernaar toe vaak lang en bestaat die uit verschillende wendingen en bochten. Elke wending kan je zien als een fase van het leven. Alleen als we in beweging blijven komen we vooruit. Het kan zijn dat je de weg soms even niet meer ziet of vindt, of dat je nood hebt aan iemand die een eindje met je meeloopt, zodat je daarna weer verder kunt.


Ook staat het beeld van het labyrint als metafoor voor het therapeutisch proces:

de heenweg, het labyrint in, staat voor het zoeken, het exploreren, het verhelderen;

het middelpunt staat voor de kern van de knoop of het probleem, voor inzicht(en);

en de terugweg staat voor verwerking, versterking, integratie.


Een labyrint is fundamenteel anders dan een doolhof. In een doolhof kan men verdwalen, in een labyrint niet.

Integendeel: er is slechts één weg en die leidt sowieso naar het middelpunt, de kern. Ook al zijn er verschillende wendingen, je kan er altijd op vertrouwen dat de ingeslagen weg de juiste is. 

In een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je je weg en kom je altijd goed terecht!We werken vanuit een client-centered visie, waarbij de persoonlijke beleving van het kind of de jongere centraal staat, zoals die actueel ervaren wordt.

Er wordt uitgegaan van het vertrouwen in de eigen groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, maar soms is die door een of andere gebeurtenis gestagneerd. Een therapeut kan het kind dan helpen terug meer inzicht in de situatie en zichzelf te verkrijgen zodat het terug in staat is zelf oplossingen te zoeken en dus opnieuw beroep leert doen op de groeibevorderende krachten binnen in zichzelf. Daarnaast gaan we ook integratief te werk, wat betekent dat de methodieken die worden ingezet een 'integratie' zullen zijn vanuit verschillende referentiekaders.