Wanneer

SPELTHERAPIE

-

 • snel prikkelbaar of boos worden
 • vaak ruzie hebben, moeilijk met andere kinderen om kunnen gaan
 • agressie
 • slecht slapen en/of enge dromen
 • bedplassen
 • buikpijn of andere lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
 • snel en/of veel huilen
 • gespannen en/of angstig zijn
 • teruggetrokken en/of erg verlegen zijn
 • zich alleen of eenzaam voelen
 • vaak verdrietig voelen
 • moeilijk gevoelens kunnen uiten
 • innerlijke onrust of stress
 • negatieve gedachten, piekeren
 • weinig zelfvertrouwen, denken dat je niets kan
 • negatief zelfbeeld, denken dat je niet de moeite waard bent

We werken met ouders en kinderen van 2 tot 15 jaar die om uiteenlopende redenen een moeilijke periode doormaken.


Speltherapie wordt ingezet bij kinderen vanaf 4 jaar. Kinderen onder die leeftijd zijn vaak nog te jong voor individuele therapie,  waardoor dan indirect gewerkt wordt via opvoedingsondersteuning.


Speltherapie kan een oplossing bieden bij moeilijkheden op sociaal-emotioneel vlak, zoals:


Wanneer kan speltherapie nodig zijn?

 

Via speltherapie kan ook gewerkt worden aan: 

 • sociale vaardigheden en relaties
 • faalangst
 • weerbaarheid en durf
 • emotieregulatie
 • gedragsmoeilijkheden
 • hechtingsproblemen

Ook naar aanleiding van ingrijpende gebeurtenissen kan speltherapie hulp bieden, zoals:

 • verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling
 • nieuw broertje of zusje
 • scheiding van de ouders
 • nieuw samengesteld gezin/plusouder(s)
 • pestproblematiek
 • rouwverwerking bij een overlijden of andere verlieservaring
 • adoptie - en pleegzorg problematiek
 • ongeval of ernstige ziekte
 • slachtoffer of getuige van lichamelijk, psychisch of seksueel geweld

Soms is er in een bepaalde relatie zoveel spanning opgebouwd, waardoor genieten moeilijk is geworden.

Dan kan het een optie zijn om bijvoorbeeld (plus)ouder-kind sessies in te plannen, met als doel de onderlinge dynamiek helder te krijgen en terug tot een positieve en meer ontspannen relatie te komen.


Het kan zijn dat het aangewezen is om ook of enkel opvoedingsondersteuning op te starten. 


Ook kinderen met andere bijzonderheden (een fysieke of verstandelijke beperking, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, een stoornis in het autistisch spectrum, enz.) kunnen voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling baat hebben bij speltherapie.