Team

TEAM

-

              

               Over mijn collega's

Ik ben Stefanie Darrou. Mama van twee tieners.                                                                                                                                                             

Ik was jaren werkzaam als zorgcoördinator in het onderwijs en daarnaast

als zelfstandig psychotherapeut.  Ik zorg graag voor kinderen en heb mijn job in

het onderwijs stopgezet om mij volledig te richten op therapeutisch werken met

kinderen en jongeren. Op deze manier kan ik van mijn passie mijn beroep maken.


Met het kind gaan we via spel samen op zoek naar oplossingen. Met de jongere

gaan we samen kijken naar zijn/haar kwaliteiten en sterktes.  We leggen de focus

niet op de problemen maar op de oplossingen en gaan dus zoeken welke

vaardigheid de jongere nodig heeft om vooruit te geraken. Op deze manier wordt

de jongere zelf expert en kan hij/zij zo de regie in eigen handen nemen én houden.

Hierdoor ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen, zelfsturing en veerkracht.


Met passie volgde ik de opleiding Orthopedagogie en rondde ik in 2018 de 4-jarige

opleiding Oplossingsgerichte therapie af aan het Korzybski-instituut te Brugge. Daarnaast volgde ik ook de 1-jarige opleiding Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie (UGent) en de 2-jarige opleiding Counselling (ACC Gent).


Ik ben aangesloten als erkend lid bij VVDO (Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie).

               Over mezelf


Mijn naam is Leen Maveau.

Ik ben trotse mama van een zoon en dochter.

Ik werkte 15 jaar als kleuteronderwijzeres in een Freinetschool en begeleidde

daarnaast ook zo'n 10 jaar het kinderbezoek in het Penitentiair Complex te Brugge.


Het spontane spel van kinderen heeft mij al altijd geboeid.

En de wonderlijke vermenging hierin van fantasie en werkelijkheid blijft me fascineren.

Als mama en kleuterjuf ontdekte ik dan écht de magie van spel.  Het werd mij immers

al snel duidelijk dat het spelen van kinderen veel meer is dan gewoon 'kinderspel’:

ze geven in hun spel heel wat prijs over zichzelf en hun wereld en door goed te

observeren krijg je een bijzondere inkijk in wat binnenin leeft. 


Gaandeweg groeide mijn interesse en enthousiasme om individueler te gaan werken met kinderen; om iets te kunnen betekenen voor de kinderen die iets, of soms véél meer nodig hebben dan dat wat hen al geboden wordt. En doordat ik zelf zo overtuigd ben van de kracht van spel, besloot ik mij te verdiepen in de mogelijkheden ervan en mij te bekwamen in het therapeutisch aanwenden van spel.


Zo rondde ik in 2008 de BaNaBa-opleiding Speltherapie af die ik gedurende 2.5 jaar volgde aan de Hogeschool van Utrecht (HU).

In 2017 rondde ik de 4-jarige postgraduaatsopleiding Integratieve Psychotherapie af aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie (AIHP) te Gent.

Daarnaast specialiseerde ik me verder in Sandplay via masterclasses en vervolgopleidingen te Renkum (Nederland)

en aan de Educatieve Academie te Antwerpen. 


Ik behaalde het certificaat van erkend Europees psychotherapeut ECP (European Certificate of Psychotherapy) afgeleverd door

The European Association for Psychotherapy (EAP).

Ik ben aangesloten als erkend lid bij de BNVIP (Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychotherapie) en BVP (Belgische Vereniging voor Psychotherapie), alsook bij Konnektit (netwerk voor professionele hulpverleners).


Maandelijks hebben we met ons team intervisie, ook volg ik regelmatig supervisies. Permanente vorming gebeurt via bijscholing en het bijwonen van lezingen en webinars (oa "Werken met kinderen in scheidingssituaties" - Bleekweide, "Hechtingsproblematiek oplossen" - Neufeld Instituut).

Naast mijn eigen praktijk, werkte ik ook ruim 2 jaar als zelfstandig psychotherapeut in groepspraktijk Psyworks te Lauwe. 

Verder ben ik gastdocent binnen de opleiding kinder-en jeugdpsychotherapie (AIHP) en geef ik opleidingsdagen rond Sandplay en Speltherapie aan professionals.                                                                                         Mijn naam is Fien François, moederkloek van 3 fantastische kinderen.
                                                                                        Sinds 2008 ben ik werkzaam in gemeenschapsinstelling De Zande waar ik jongeren,                                                                                             zowel individueel als in groep, therapeutisch begeleid.                                                                                                                                                   Ik kom dagelijks in contact met complexe problematieken waarbij ik samen met de                                                                                             jongeren actief aan de slag ga rond uiteenlopende thema’s.


                                                                                         De werkvormen die ik hanteer zijn heel divers en aangepast aan wat het kind nodig                                                                                             heeft. Dit kan gaan van creatieve, speelse technieken tot gesprekstherapie. Bij                                                                                                       jongere kinderen staat spel centraal. Elk kind is uniek en samen op pad gaan is voor                                                                                           mij een kerngedachte.


                                                                                        Als mama van 3 jonge, temperamentvolle kinderen kom ik dagelijks zelf heel wat                                                                                                  uitdagingen tegen. Ik ga dan ook graag samen met jou en je kind op zoek naar wat jullie nodig hebben en welke stappen er nodig zijn om een antwoord te bieden op jullie hulpvraag.


Op heden volg ik een 4-jarige postgraduaatsopleiding integratieve psychotherapie aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie (AIHP) te Gent. Eerder behaalde ik onder andere een postgraduaat autismespectrumstoornissen, een opleiding LSCI (Life Space Crisis Intervention) en ben ik getraind in het ‘SEO-gedachtengoed’ (emotioneleontwikkeling). Momenteel werk ik in Labyrint onder gesuperviseerde stage, waarbij Leen mijn stagementor is.

Over Labyrint


Praktijk Labyrint is er voor jou en je kind als de weg even zoek is. Onze intentie is om het kind en zijn context terug op weg te helpen.


Het labyrint staat symbool voor de levensweg:

Het pad dat zich voor je voeten, al gaande ontvouwt. Stap voor stap gaan we onze eigen weg, met de nodige wendingen, verwacht of onverwacht. Het is niet van meet af aan zichtbaar waar de weg naartoe gaat en wat je pad allemaal zal kruisen.

Wel staat vast dat de enige weg, ondanks alle bochten en slingerbewegingen, wel degelijk naar het midden voert. Je komt er dus altijd, al is de weg ernaar toe vaak lang en bestaat die uit verschillende wendingen en bochten. Elke wending kan je zien als een fase van het leven. Alleen als we in beweging blijven komen we vooruit. Het kan zijn dat je de weg soms even niet meer ziet of vindt, of dat je nood hebt aan iemand die een eindje met je meeloopt, zodat je daarna weer verder kunt.


Ook staat het beeld van het labyrint als metafoor voor het therapeutisch proces:

de heenweg, het labyrint in, staat voor het zoeken, het exploreren, het verhelderen;

het middelpunt staat voor de kern van de knoop of het probleem, voor inzicht(en);

en de terugweg staat voor verwerking, versterking, integratie.


Een labyrint is fundamenteel anders dan een doolhof. In een doolhof kan men verdwalen, in een labyrint niet.

Integendeel: er is slechts één weg en die leidt sowieso naar het middelpunt, de kern. Ook al zijn er verschillende wendingen, je kan er altijd op vertrouwen dat de ingeslagen weg de juiste is. 

In een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je je weg en kom je altijd goed terecht!We werken vanuit een cliënt-centered visie, waarbij de persoonlijke beleving van het kind of de jongere centraal staat, zoals die actueel ervaren wordt. Er wordt uitgegaan van het vertrouwen in de eigen groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, maar soms is die door een of andere gebeurtenis gestagneerd. Een therapeut kan het kind of de jongere dan helpen terug meer inzicht in de situatie en zichzelf te verkrijgen zodat het terug in staat is zelf oplossingen te zoeken en dus opnieuw beroep leert doen op de groeibevorderende krachten binnen in zichzelf. Daarnaast gaan we ook integratief te werk, wat betekent dat de methodieken die worden ingezet een 'integratie' zullen zijn vanuit verschillende referentiekaders.