Wanneer

OPVOEDINGSONDERSTEUNING

-

Wanneer kan opvoedingsondersteuning ingezet worden? • opvoedingsvragen en -moeilijkheden
 • twijfels over opvoedingsaanpak
 • structuur en begrenzing
 • negatieve of stressvolle ouder-kindrelatie 
 • machtsstrijd tussen ouder-kind
 • straffen en belonen
 • opstandig en/of koppig gedrag 
 • ongehoorzaamheid
 • driftbuien
 • agressie 
 • gedragsmoeilijkheden
 • ontwikkelingsmoeilijkheden
 • slaap - eet - zindelijkheidsproblemen
 • ondersteuning bij de uitdagingen van nieuw samengestelde gezinnen