Werkwijze

OPVOEDINGSONDERSTEUNING

-

Hoe gaan we te werk?


AANMELDEN

Neem gerust contact op als je opvoedinsondersteuning wenst op te starten. Misschien twijfel je over welke hulp je nodig hebt. Tijdens het intakegesprek bekijken we samen welke ondersteuning best past bij jouw vraag. Aanmelden kan telefonisch, per mail of via het contactformulier.


INTAKE

We starten altijd met een intakegesprek. We maken kennis met elkaar, inventariseren wat goed loopt en waar de moeilijkheden liggen en bespreken je verwachtingen. Daarna wordt in overleg een mogelijk traject besproken.OBSERVATIES & TERUGKOPPELING

Doorgaans starten we met enkele video-observaties. Er wordt geobserveerd tijdens 2 spelmomenten in de praktijk (één samen met de ouder(s) en één individueel). Ook kan het zinvol zijn om in de  thuiscontext één of meerdere probleemsituaties te observeren. Hiertoe wordt gevraagd om als ouder(s) zelf enkele situaties te filmen en door te sturen. Insteek van de observaties is zicht krijgen op de onderlinge dynamieken en eventuele triggers en patronen in kaart brengen. Indien aangewezen kan ook een observatie in de schoolcontext plaatsvinden.


    Vanuit deze video-observaties wordt vervolgens een terugkoppeling gegeven in een oudergesprek, vanwaaruit dan concrete ondersteunende tips worden meegegeven. Afgestemd op de noden worden opvolginsgesprekken ingepland, waarin de aanpak en situatie wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Er kan ook ondersteuning aan huis geboden worden.    Het doel is altijd dat de problemen of moeilijkheden hanteerbaar worden, verminderen of zo mogelijk verdwijnen; dat wat lastig is, vastloopt of storing brengt, minder hindert.