Wat

SPELTHERAPIE

-

Wie meer wil weten over hoe speltherapie precies werkt, kan dit hier lezen.

Bij oudere kinderen wordt dan ook vaak gewerkt met ‘sandplay’. Dit is een methodiek waarbij met allerlei figuurtjes taferelen worden uitgezet in een zandbak. Via deze 'zand-tekeningen' of spelbeelden wordt zichtbaar

wat onbewust leeft,

welke ervaringen en emoties er spelen,

welke conflicten en moeilijkheden er heersen,

welke wensen, verlangens en behoeften mogelijks leven,

en kunnen we via het beeld op zoek gaan naar hulpbronnen en mogelijke oplossingen.

Wat is speltherapie?


Speltherapie is een vorm van psychotherapie, die speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van kinderen, die door uiteenlopende redenen zijn vastgelopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.


Spel is een natuurlijke uiting van kinderen. Ze spelen over zaken die hen bezighouden. Dit kunnen fijne, maar ook spannende of ingrijpende dingen zijn. Via spel laten kinderen zien wat er speelt.


Als kinderen niet goed in hun vel zitten of ergens mee worstelen, zullen ze daar meestal niet zo gemakkelijk over praten. Dit is vaak te moeilijk en/of te bedreigend. Als volwassenen het moeilijk hebben dan praten ze daarover, of zijn ze er in gedachten mee bezig, net zo lang tot ze weer verder kunnen. Wat volwassenen doen door praten en overdenken, doen kinderen door spelen.

Wat ze nog niet zo goed onder woorden kunnen brengen, laten ze vaak wél in hun spel zien.

Al spelend of tekenend 'vertelt' het kind zijn verhaal.


Spel is dan ook als een taal voor het kind, het is ‘de taal van het hart’ wordt wel eens gezegd. Wat intuïtief gespeeld wordt, is ’n uiting van wat zich binnenin afspeelt. In spel uiten kinderen immers hoe zij hun wereld zien, hoe zij hun leven ervaren en wat hen daarin bezighoudt. Hierdoor krijgen we zicht op wat in hen omgaat;

welke moeilijkheden het kind mogelijks ervaart, waar het mee worstelt, wat het eventueel belemmert;

en op wat zorg of verwerking nodig heeft.


Vanuit deze inzichten kunnen we het kind de gepaste ondersteuning en begeleiding bieden en wordt een therapeutisch proces op gang gebracht. In een sfeer van geborgenheid en betrokkenheid wordt gewerkt met een breed gamma aan spelmateriaal, zoals playmobil, dieren, fantasiefiguren, (hand)poppen, auto's, verkleedspullen,... 

Al spelend worden ervaringen, gevoelens en behoeften geëxploreerd en wordt er geëxperimenteerd met andere of nieuwe vormen van gedrag.

Er worden naast speltechnieken, waar aangewezen, ook andere methodieken ingezet.

Zo kan er met allerlei creatief materiaal aan de slag gegaan worden, of wordt gebruik gemaakt van oa gevoelskaarten, spelletjes, verhalen, metaforen, rollenspel, drama oefeningen, tekenopdrachten, ...Lastige gevoelens die in de weg blijven zitten, beïnvloeden het welbevinden, het gedrag en de ontwikkeling van het kind.

Speltherapie helpt om deze gevoelens 'uit te spelen', ermee aan de slag te gaan en tot emotionele groei te komen.Sandplay


Gevoelens en ervaringen zijn soms makkelijker uit te drukken in een beeld dan in een woord.